Κατάλογος Προϊόντων

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Bosch/Siemens Type G (Domolux)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, SIEMENS
Σύνθεση σακούλας:
Μικροΐνες
Μοντέλο:

Bosch:
Formula
Logo
Sphera
GL20Z BZGL2…
GL-30 BGL3…, BSGL3…
GL-40 BGB4…, BGL4…
GL-45 Maxx’x BGB45…, BGL45…
GL-50 Free’e BSGL5…
MoveOn BGL35…
MoveOn Mini BGB25…, BGL25…
Serie 2 BGB2…, BGL2…, BGN2…
Serie 4 BGLS4…
Serie 6 BGB6…, BGL6…
Serie 8 BGB7…, BGL7…, BGB8…, BGL8…
BSA…
BSD…
BSG4…
BSG6…
BSG7…
BSGL2…
Siemens:
Dino
Synchropower
Q 8.0 VSQ8…
Z 7.0 VSZ7…
Q 5.0 VSQ5…
Z 5.0 VSZ5…
Q 4.0 VSQ4…
Z 4.0 VSZ4G…
Q 3.0 VSQ3…
Z 3.0 VSZ3…
Z 2.0 VSZ2…
VSZ6…
VS06…
VS07…
VS5…

Εταιρία

Κομίνης